لیست فیلم ها و انیمیشن های منتشر شده در سال 2017 زبان اصلی فروشگاه دیتای ابواالفضل خزائی
نام فیلم ژانر فیلم کیفیت فیلم سورس فیلم فرمت فیلم زیرنویس فارسی امتیاز IMDB حجم فیلم
ماجراجویی، کمدی، درام 1080p Blu-ray MKV 6.5/10 1.85GB
درام، هیجان انگیز 1080p Blu-ray MKV 5.7/10 1.75GB
کمدی 1080p Blu-ray MKV 5.7/10 1.30GB
اکشن، جنایی، هیجان انگیز 1080p Blu-ray MKV 3.9/10 1.42GB
خانوادگی، فانتزی، موزیکال 1080p Blu-ray MKV 7.6/10 2.50GB
درام، رازآلود 1080p Blu-ray MKV 6.4/10 1.85GB
جنایی 1080p Blu-ray MKV 7.9/10 1.39GB
درام، عاشقانه 1080p Blu-ray MKV 4.6/10 1.99GB
کمدی 1080p Blu-ray MKV 5.7/10 1.75GB
ترسناک، رازآلود 1080p Blu-ray MKV 7.9/10 2.00GB
اکشن، درام، تخیلی 1080p Blu-ray MKV 8.3/10 2.59GB
خانوادگی 1080p Blu-ray MKV 5.2/10 1.29GB
انیمیشن 1080p Blu-ray MKV 6.1/10 1.09GB
درام، ترسناک 1080p Blu-ray MKV 4.5/10 1.99GB
درام 1080p WEB-DL MKV 6.0/10 1.36GB
اکشن، جنایی، هیجان انگیز 1080p Blu-ray MKV 5.5/10 1.75GB
اکشن، هیجان انگیز 1080p Blu-ray MKV 4.9/10 1.44GB
درام 1080p Blu-ray MKV 7.6/10 2.25GB
انیمیشن، اکشن، ماجراجویی 1080p Blu-ray MKV 7.0/10 1.55GB
ترسناک، تخیلی، هیجان انگیز 1080p WEB-DL MKV 5.1/10 1.35GB
هیجان انگیز 1080p Blu-ray MKV 4.0/10 1.51GB
درام، فانتزی 1080p Blu-ray MKV 6.3/10 2.50GB
اکشن، هیجان انگیز 1080p Blu-ray MKV 4.3/10 1.44GB
ماجراجویی، درام، عاشقانه 1080p Blu-ray MKV 6.4/10 2.20GB
اکشن، هیجان انگیز 1080p Blu-ray MKV 5.2/10 1.49GB
درام، رازآلود 1080p Blu-ray MKV 5.3/10 1.69GB
جنایی، درام 1080p Blu-ray MKV 4.8/10 1.49GB
اکشن، ماجراجویی، هیجان انگیز 1080p Blu-ray MKV 5.2/10 1.50GB
48.20GB
لیست فیلم ها و انیمیشن های منتشر شده در سال 2016 زبان اصلی فروشگاه دیتای ابواالفضل خزائی
نام فیلم ژانر فیلم کیفیت فیلم سورس فیلم فرمت فیلم زیرنویس فارسی امتیاز IMDB حجم فیلم
1080p Blu-ray MKV /10 2.25GB
1080p Blu-ray MKV /10 2.80GB
1080p Blu-ray MKV /10 1.68GB
1080p Blu-ray MKV /10 1.46GB
1080p Blu-ray MKV /10 1.61GB
1080p Blu-ray MKV /10 1.59GB
1080p WEB-DL MKV /10 1.23GB
1080p Blu-ray MKV /10 2.19GB
1080p WEB-DL MKV /10 1.57GB
1080p Blu-ray MKV /10 1.44GB
1080p Blu-ray MKV /10 1.26GB
1080p Blu-ray MKV /10 1.31GB
1080p Blu-ray MKV /10 1.32GB
1080p WEB-DL MKV /10 1.45GB
1080p Blu-ray MKV /10 1.39GB
1080p WEB-DL MKV /10 1.26GB
1080p WEB-DL MKV /10 1.25GB
1080p Blu-ray MKV /10 1.60GB
1080p Blu-ray MKV /10 1.30GB
1080p Blu-ray MKV /10 2.25GB
1080p Blu-ray MKV /10 1.64GB
1080p WEB-DL MKV /10 1.16GB
1080p Blu-ray MKV /10 2.40GB
1080p Blu-ray MKV /10 1.32GB
1080p Blu-ray MKV /10 1.93GB
1080p Blu-ray MKV /10 1.35GB
1080p Blu-ray MKV /10 1.14GB
1080p Blu-ray MKV /10 1.42GB
1080p Blu-ray MKV /10 2.00GB
1080p Blu-ray MKV /10 2.00GB
1080p Blu-ray MKV /10 1.68GB
1080p Blu-ray MKV /10 2.00GB
1080p Blu-ray MKV /10 0.94GB
1080p Blu-ray MKV /10 1.48GB
1080p Blu-ray MKV /10 1.48GB
1080p Blu-ray MKV /10 1.32GB
1080p Blu-ray MKV /10 1.41GB
1080p Blu-ray MKV /10 1.59GB
1080p WEB-DL MKV /10 1.24GB
1080p Blu-ray MKV /10 2.20GB
1080p Blu-ray MKV /10 2.49GB
1080p Blu-ray MKV /10 2.00GB
1080p Blu-ray MKV /10 1.63GB
1080p Blu-ray MKV /10 1.99GB
1080p Blu-ray MKV /10 1.37GB
1080p Blu-ray MKV /10 2.60GB
1080p Blu-ray MKV /10 2.43GB
1080p Blu-ray MKV /10 1.17GB
1080p Blu-ray MKV /10 2.20GB
1080p Blu-ray MKV /10 1.47GB
اکشن، درام، هیجان انگیز 1080p Blu-ray MKV 7.2/10 2.15GB
اکشن، جنایی، هیجان انگیز 1080p Blu-ray MKV 4.5/10 1.44GB
ترسناک، رازآلود، هیجان انگیز 1080p Blu-ray MKV 6.8/10 1.60GB
هیجان انگیز 1080p Blu-ray MKV 4.5/10 1.37GB
کمدی 1080p Blu-ray MKV 5.5/10 1.81GB
ترسناک، هیجان انگیز 1080p Blu-ray MKV 4.2/10 1.30GB
بیوگرافی، درام، تاریخی 1080p Blu-ray MKV 7.2/10 1.75GB
اکشن، ماجراجویی، فانتزی 1080p Blu-ray MKV 6.1/10 2.00GB
اکشن، ترسناک 1080p Blu-ray MKV 4.1/10 1.34GB
کمدی، ترسناک 1080p Blu-ray MKV 6.2/10 1.83GB
کمدی، عاشقانه 1080p Blu-ray MKV 5.3/10 1.44GB
درام، هیجان انگیز 1080p Blu-ray MKV 8.0/10 1.69GB
درام 1080p Blu-ray MKV 5.2/10 1.33GB
ترسناک، رازآلود، تخیلی 1080p Blu-ray MKV 5.8/10 1.65GB
کمدی 1080p WEB-DL MKV 7.2/10 1.10GB
مستند، بیوگرافی، کمدی 1080p Blu-ray MKV 8.1/10 1.81GB
هیجان انگیز 1080p Blu-ray MKV 5.7/10 1.30GB
کمدی، درام، خانوادگی 1080p Blu-ray MKV 7.2/10 1.40GB
اکشن، ماجراجویی، فانتزی 1080p Blu-ray MKV 5.3/10 1.63GB
کمدی 1080p Blu-ray MKV 6.3/10 2.10GB
اکشن، ماجراجویی، کمدی 1080p WEB-DL MKV 5.6/10 1.18GB
ترسناک، هیجان انگیز 1080p WEB-DL MKV 5.3/10 1.21GB
117.00GB
لیست فیلم ها و انیمیشن های روز زبان اصلی فروشگاه دیتای ابواالفضل خزائی
نام فایل حجم
0.54GB
1.40GB
1.85GB
1.11GB
1.23GB
1.44GB
0.78GB
1.85GB
1.63GB
1.79GB
1.49GB
1.65GB
1.36GB
1.80GB
1.43GB
1.85GB
1.95GB
1.85GB
1.80GB
1.79GB
1.85GB
1.85GB
1.77GB
1.60GB
1.85GB
1.80GB
1.80GB
1.85GB
1.62GB
1.75GB
1.45GB
1.24GB
1.54GB
1.45GB
1.95GB
2.10GB
1.44GB
0.71GB
1.65GB
0.65GB
0.77GB
1.60GB
1.85GB
0.63GB
1.44GB
1.45GB
0.58GB
1.64GB
0.59GB
1.64GB
1.44GB
1.21GB
1.64GB
1.64GB
1.65GB
1.95GB
1.24GB
1.85GB
1.86GB
1.85GB
1.20GB
1.76GB
1.30GB
0.63GB
0.68GB
0.73GB
1.75GB
1.57GB
0.59GB
0.56GB
1.84GB
1.50GB
0.68GB
1.31GB
1.85GB
1.27GB
1.50GB
1.26GB
1.37GB
1.01GB
1.44GB
1.43GB
1.44GB
2.25GB
1.24GB
1.25GB
1.23GB
0.60GB
2.00GB
0.64GB
0.68GB
1.70GB
1.71GB
0.87GB
2.10GB
2.28GB
1.71GB
1.23GB
1.65GB
1.70GB
1.53GB
1.64GB
0.68GB
1.35GB
1.35GB
1.25GB
2.04GB
2.20GB
1.70GB
1.39GB
1.80GB
1.50GB
0.64GB
1.37GB
1.60GB
1.45GB
1.84GB
1.60GB
2.05GB
1.70GB
0.49GB
1.43GB
1.60GB
0.64GB
1.50GB
0.48GB
1.46GB
2.14GB
1.27GB
1.69GB
0.58GB
1.85GB
1.45GB
1.65GB
1.49GB
2.50GB
0.93GB
1.60GB
1.70GB
1.48GB
1.65GB
1.55GB
0.82GB
0.86GB
0.63GB
1.23GB
2.34GB
2.50GB
0.49GB
1.24GB
1.44GB
1.35GB
0.78GB
1.41GB
1.31GB
0.68GB
1.30GB
1.55GB
1.57GB
1.74GB
1.51GB
1.57GB
0.59GB
0.54GB
3.55GB
3.49GB
1.21GB
0.73GB
0.54GB
0.83GB
0.49GB
1.50GB
0.54GB
1.44GB
1.65GB
1.64GB
1.00GB
2.35GB
0.39GB
0.64GB
1.23GB
1.50GB
1.44GB
1.65GB
0.63GB
0.68GB
0.68GB
1.84GB
2.10GB
1.30GB
0.49GB
0.49GB
0.49GB
2.28GB
1.20GB
1.95GB
2.35GB
1.20GB
1.11GB
0.71GB
1.65GB
1.17GB
1.44GB
1.24GB
1.25GB
0.41GB
2.49GB
0.59GB
1.86GB
1.41GB
0.49GB
0.59GB
1.24GB
1.07GB
2.19GB
0.68GB
1.64GB
1.64GB
2.00GB
0.77GB
1.96GB
2.00GB
1.95GB
1.35GB
1.70GB
1.45GB
0.66GB
1.65GB
1.16GB
1.79GB
1.24GB
1.84GB
0.53GB
1.41GB
1.65GB
2.05GB
0.58GB
0.29GB
0.97GB
1.60GB
1.32GB
1.64GB
2.10GB
1.20GB
1.40GB
0.68GB
1.25GB
1.43GB
2.08GB
1.44GB
0.59GB
0.78GB
1.24GB
1.64GB
0.51GB
0.49GB
0.54GB
1.44GB
0.63GB
2.00GB
1.43GB
0.78GB
2.20GB
0.66GB
0.49GB
0.68GB
1.30GB
0.83GB
0.88GB
0.68GB
0.68GB
1.99GB
1.50GB
2.04GB
1.45GB
1.62GB
1.44GB
1.85GB
0.71GB
1.64GB
1.84GB
0.88GB
1.31GB
0.49GB
1.95GB
0.83GB
1.32GB
0.59GB
2.00GB
1.70GB
0.49GB
1.54GB
0.54GB
0.58GB
1.85GB
1.65GB
1.22GB
1.45GB
0.45GB
1.07GB
0.56GB
0.44GB
0.54GB
0.00GB
0.01GB
0.54GB
0.78GB
0.64GB
2.00GB
0.44GB
0.39GB
2.06GB
1.40GB
1.99GB
1.44GB
1.07GB
0.83GB
0.97GB
1.43GB
1.65GB
1.20GB
1.24GB
0.68GB
0.54GB
1.64GB
1.21GB
1.40GB
0.68GB
1.65GB
1.23GB
1.17GB
0.54GB
1.45GB
1.70GB
1.65GB
0.59GB
0.63GB
1.66GB
1.65GB
1.25GB
1.45GB
1.64GB
1.64GB
0.59GB
1.21GB
0.78GB
1.85GB
1.24GB
2.20GB
1.20GB
0.50GB
1.63GB
0.68GB
0.88GB
2.16GB
1.40GB
2.00GB
1.08GB
1.20GB
1.25GB
0.54GB
0.61GB
1.75GB
1.20GB
0.68GB
0.58GB
0.94GB
1.80GB
0.58GB
1.54GB
2.10GB
0.83GB
1.44GB
0.58GB
0.68GB
1.80GB
2.10GB
0.55GB
1.71GB
1.95GB
1.89GB
0.68GB
1.64GB
1.68GB
1.25GB
1.43GB
1.21GB
1.21GB
1.43GB
1.24GB
2.12GB
0.63GB
0.73GB
1.45GB
0.68GB
1.63GB
0.58GB
1.95GB
2.34GB
1.95GB
1.44GB
1.50GB
0.84GB
1.31GB
1.11GB
1.81GB
1.41GB
1.35GB
1.50GB
1.64GB
0.49GB
0.63GB
2.50GB
0.63GB
0.58GB
1.11GB
2.20GB
1.84GB
1.21GB
2.15GB
1.24GB
1.25GB
1.40GB
1.75GB
1.18GB
1.23GB
1.25GB
0.79GB
1.50GB
1.45GB
0.51GB
1.85GB
0.54GB
1.19GB
1.24GB
0.63GB
0.77GB
0.77GB
2.30GB
1.45GB
2.13GB
1.40GB
0.68GB
0.64GB
0.54GB
1.75GB
0.97GB
1.43GB
2.24GB
1.76GB
0.68GB
1.82GB
1.56GB
1.00GB
1.40GB
1.35GB
1.20GB
0.69GB
0.69GB
2.30GB
1.64GB
1.60GB
0.68GB
1.31GB
1.31GB
1.21GB
1.68GB
0.49GB
1.70GB
1.44GB
0.68GB
0.58GB
0.07GB
1.44GB
1.18GB
1.85GB
0.63GB
0.50GB
0.56GB
0.50GB
0.29GB
1.55GB
1.38GB
1.45GB
1.31GB
1.23GB
1.65GB
1.85GB
0.53GB
1.65GB
0.78GB
0.83GB
1.55GB
1.58GB
0.58GB
1.33GB
1.19GB
1.44GB
1.64GB
1.50GB
1.80GB
1.44GB
1.75GB
1.50GB
1.64GB
1.44GB
1.44GB
0.73GB
1.70GB
1.65GB
2.20GB
0.68GB
0.61GB
0.68GB
1.46GB
1.89GB
0.64GB
0.54GB
0.49GB
1.24GB
2.50GB
1.55GB
1.50GB
1.60GB
0.58GB
1.50GB
1.84GB
0.63GB
1.32GB
3.00GB
1.24GB
1.85GB
1.50GB
0.74GB
1.95GB
0.54GB
1.31GB
1.70GB
1.11GB
0.59GB
1.37GB
2.00GB
1.64GB
1.41GB
2.25GB
1.95GB
1.26GB
1.41GB
0.88GB
1.64GB
0.68GB
0.49GB
0.74GB
0.63GB
0.53GB
2.00GB
1.50GB
0.61GB
1.17GB
1.95GB
0.84GB
0.64GB
2.29GB
1.24GB
0.68GB
1.11GB
1.21GB
0.68GB
1.89GB
1.63GB
0.58GB
1.70GB
0.88GB
1.40GB
1.30GB
1.24GB
1.64GB
1.50GB
0.73GB
0.49GB
1.40GB
1.50GB
4.30GB
1.95GB
1.31GB
1.27GB
0.56GB
1.75GB
1.44GB
1.40GB
1.40GB
1.64GB
0.50GB
1.25GB
1.53GB
1.64GB
1.40GB
1.31GB
0.54GB
0.44GB
1.65GB
1.65GB
1.43GB
1.37GB
2.19GB
0.59GB
0.34GB
0.64GB
1.01GB
2.19GB
1.64GB
1.18GB
1.56GB
1.23GB
1.64GB
1.45GB
1.89GB
1.31GB
1.45GB
0.59GB
1.89GB
1.20GB
0.97GB
0.54GB
0.61GB
1.74GB
1.40GB
1.84GB
1.44GB
1.43GB
1.41GB
1.40GB
1.43GB
1.30GB
2.20GB
1.55GB
1.65GB
0.73GB
1.24GB
1.99GB
1.64GB
2.00GB
1.20GB
1.55GB
1.43GB
1.44GB
1.41GB
2.04GB
1.31GB
0.63GB
1.24GB
1.65GB
1.65GB
2.30GB
1.80GB
1.64GB
1.40GB
1.85GB
0.58GB
0.78GB
1.75GB
0.68GB
0.45GB
0.39GB
1.37GB
1.31GB
0.64GB
2.00GB
0.64GB
1.84GB
1.50GB
0.87GB
0.68GB
1.75GB
0.93GB
0.88GB
2.23GB
0.74GB
0.78GB
0.78GB
1.85GB
1.20GB
1.24GB
1.60GB
0.49GB
0.83GB
1.05GB
1.69GB
1.40GB
1.38GB
1.64GB
0.44GB
0.44GB
0.68GB
1.52GB
1.76GB
0.80GB
1.95GB
1.10GB
0.64GB
1.85GB
1.30GB
0.54GB
0.54GB
1.95GB
1.44GB
1.70GB
0.58GB
0.59GB
0.50GB
0.78GB
0.63GB
1.45GB
0.73GB
1.65GB
1.84GB
1.15GB
1.40GB
1.24GB
1.75GB
1.24GB
2.06GB
1.64GB
1.30GB
0.59GB
1.45GB
1.40GB
1.86GB
1.60GB
1.44GB
1.85GB
1.23GB
0.59GB
0.63GB
0.63GB
1.63GB
1.64GB
0.69GB
1.64GB
1.35GB
1.25GB
0.68GB
1.20GB
2.94GB
0.29GB
0.42GB
1.60GB
1.85GB
1.25GB
1.85GB
1.41GB
1.84GB
1.44GB
0.58GB
1.82GB
1.95GB
1.95GB
1.43GB
0.73GB
1.95GB
2.00GB
1.21GB
0.44GB
0.59GB
1.64GB
0.10GB
1.70GB
1.50GB
0.68GB
0.61GB
1.49GB
0.54GB
1.09GB
1.50GB
1.44GB
1.18GB
0.54GB
0.63GB
1.55GB
1.61GB
1.99GB
1.44GB
0.73GB
1.64GB
0.54GB
1.86GB
1.44GB
0.58GB
0.49GB
0.73GB
0.64GB
0.83GB
2.57GB
0.93GB
1.85GB
1.64GB
0.54GB
1.65GB
1.65GB
1.10GB
3.00GB
1.24GB
1.31GB
0.68GB
0.78GB
0.68GB
1.65GB
2.00GB
1.45GB
1.65GB
1.44GB
1.24GB
1.31GB
0.54GB
1.44GB
1.14GB
1.99GB
0.78GB
0.68GB
0.68GB
2.05GB
1.56GB
0.49GB
0.58GB
0.64GB
1.45GB
1.21GB
1.21GB
0.55GB
0.55GB
0.55GB
1.64GB
1.46GB
0.49GB
0.58GB
1.85GB
0.87GB
0.58GB
0.73GB
1.50GB
1.39GB
0.39GB
0.39GB
0.54GB
0.54GB
0.49GB
1.22GB
0.59GB
1.43GB
1.75GB
1.95GB
1.75GB
1.44GB
0.07GB
1.63GB
1.41GB
1.27GB
1.99GB
1.64GB
0.97GB
0.83GB
1.85GB
1.11GB
0.54GB
0.44GB
0.54GB
0.44GB
0.39GB
0.49GB
2.00GB
1.56GB
1.84GB
1.85GB
0.53GB
0.52GB
0.56GB
0.54GB
0.63GB
1.65GB
0.63GB
0.73GB
1.39GB
2.00GB
1.65GB
1.67GB
1.85GB
1.21GB
0.68GB
0.63GB
0.73GB
0.63GB
0.63GB
0.58GB
1.22GB
1.60GB
0.54GB
0.54GB
0.74GB
0.50GB
1.22GB
1.43GB
0.52GB
2.00GB
0.66GB
0.66GB
2.00GB
1.95GB
1.31GB
1.70GB
1.20GB
1.24GB
1.20GB
0.94GB
1.30GB
2.20GB
1.50GB
1.21GB
1.50GB
1.55GB
1.69GB
1.40GB
2.20GB
1.35GB
1.50GB
1.80GB
0.54GB
0.66GB
1.75GB
1.21GB
1.23GB
0.68GB
1.21GB
0.59GB
1.41GB
1.64GB
0.88GB
1.80GB
1.50GB
0.58GB
0.50GB
1.23GB
0.71GB
1.45GB
1.23GB
0.68GB
1.85GB
1.15GB
1.44GB
0.68GB
2.55GB
2.17GB
0.63GB
0.49GB
0.49GB
0.54GB
1.75GB
2.20GB
1.65GB
1.21GB
1.95GB
0.54GB
0.73GB
0.63GB
0.68GB
1.64GB
1.21GB
1.95GB
2.25GB
0.68GB
0.68GB
0.68GB
2.50GB
0.87GB
1.65GB
0.68GB
0.68GB
0.68GB
0.73GB
0.56GB
0.63GB
1.65GB
1.28GB
0.68GB
2.20GB
1.63GB
1.21GB
0.68GB
1.41GB
1.61GB
1.47GB
1.85GB
0.58GB
1.44GB
1.28GB
1.24GB
2.00GB
1.80GB
2.50GB
0.68GB
0.97GB
0.46GB
0.29GB
1.44GB
1.41GB
1.50GB
1.31GB
1.85GB
2.30GB
1.43GB
2.20GB
1.62GB
3.02GB
1.64GB
1.71GB
3.02GB
0.49GB
0.68GB
0.39GB
2.20GB
0.54GB
1.35GB
1.30GB
1.21GB
0.54GB
1.44GB
0.73GB
2.00GB
1.81GB
1.40GB
2.67GB
0.73GB
2.60GB
1.29GB
0.59GB
3.00GB
3.00GB
0.66GB
1.60GB
1.65GB
2.06GB
1.66GB
0.68GB
1.24GB
1.44GB
1.50GB
0.68GB
1.24GB
0.53GB
1.20GB
1.85GB
1.95GB
2.20GB
2.29GB
1.24GB
0.70GB
1.44GB
1.96GB
1.56GB
1.44GB
1.60GB
1.69GB
1.50GB
1.20GB
1.95GB
0.63GB
1.43GB
0.68GB
1.46GB
0.68GB
1.24GB
0.73GB
0.53GB
0.54GB
0.74GB
1.43GB
1.44GB
0.58GB
1.30GB
1.21GB
1.65GB
2.05GB
1.44GB
1.24GB
0.83GB
2.10GB
1.89GB
2.52GB
2.04GB
0.68GB
1.50GB
0.63GB
1.60GB
1.65GB
1.70GB
1.31GB
1.84GB
1.95GB
0.40GB
1.27GB
2.01GB
1.63GB
0.58GB
0.59GB
1.96GB
0.40GB
1.34GB
2.05GB
1.40GB
0.87GB
1.43GB
0.98GB
1.99GB
0.39GB
1.64GB
1.80GB
1.30GB
0.97GB
1.44GB
0.63GB
0.69GB
1.40GB
1.45GB
2.04GB
0.78GB
1.44GB
1.85GB
1.40GB
0.59GB
0.63GB
1.44GB
1.64GB
1.36GB
3.00GB
1.85GB
0.63GB
0.54GB
2.50GB
3.00GB
2.99GB
0.56GB
1.50GB
0.95GB
0.73GB
1.21GB
0.78GB
0.68GB
1.85GB
2.05GB
1.85GB
2.40GB
0.92GB
2.46GB
1.60GB
1.64GB
0.68GB
0.73GB
1.84GB
1.76GB
1.50GB
1.50GB
0.59GB
2.20GB
1.84GB
1.64GB
1.65GB
2.06GB
1.60GB
1.40GB
1.43GB
0.51GB
1.44GB
1.44GB
1.21GB
0.68GB
1.44GB
1.85GB
1.56GB
1.23GB
0.63GB
1.44GB
1.98GB
1.44GB
1.55GB
2.00GB
1.65GB
2.05GB
1.23GB
0.03GB
0.10GB
0.10GB
0.84GB
1.43GB
0.59GB
1.31GB
1.24GB
0.68GB
2.50GB
2.19GB
1.31GB
1.31GB
2.50GB
2.00GB
0.59GB
0.59GB
1.65GB
0.54GB
1.84GB
1.95GB
0.49GB
0.49GB
0.54GB
0.98GB
1.75GB
1.30GB
1.64GB
1.24GB
1.53GB
1.70GB
1.70GB
1.64GB
1.31GB
0.67GB
1.55GB
1.45GB
1.20GB
1.50GB
2.91GB
2.05GB
1.23GB
1.70GB
1.22GB
1.45GB
1.64GB
1.23GB
2.00GB
1.11GB
0.68GB
2.39GB
1.84GB
0.68GB
0.59GB
0.59GB
0.63GB
2.74GB
1.75GB
0.68GB
1.65GB
0.84GB
1.32GB
1.43GB
1.45GB
1.85GB
1.60GB
1.85GB
1.41GB
1.60GB
1.65GB
0.56GB
0.39GB
1.44GB
0.44GB
1.75GB
1.70GB
1.23GB
0.68GB
1.85GB
0.68GB
0.68GB
1.65GB
0.83GB
1.11GB
1.70GB
1.41GB
0.88GB
1.64GB
1.55GB
0.63GB
1.60GB
0.73GB
0.63GB
1.44GB
0.63GB
0.63GB
0.59GB
1.60GB
1.20GB
2.05GB
1.35GB
1.28GB
1.49GB
1.64GB
1.64GB
1.70GB
2.08GB
1.41GB
0.60GB
2.04GB
1.44GB
1.41GB
1.24GB
1.23GB
1.70GB
1.64GB
0.68GB
1.64GB
0.73GB
1.20GB
1.30GB
0.64GB
1.24GB
0.88GB
0.78GB
1.20GB
0.64GB
0.49GB
0.34GB
0.19GB
0.88GB
0.51GB
2.20GB
0.64GB
1.65GB
1.50GB
1.44GB
1.63GB
0.74GB
0.17GB
0.31GB
1.30GB
0.68GB
0.68GB
2.20GB
1.65GB
0.91GB
0.97GB
2.26GB
0.98GB
0.88GB
1.84GB
0.34GB
0.39GB
1.27GB
1.52GB
0.78GB
0.63GB
1.32GB
1.80GB
1.44GB
1.55GB
1.65GB
0.68GB
1.24GB
1.60GB
0.41GB
1.64GB
0.56GB
0.49GB
0.34GB
0.58GB
1.25GB
0.68GB
0.68GB
1.39GB
1.43GB
0.49GB
1.70GB
1.64GB
0.51GB
0.73GB
1.65GB
2.00GB
1.24GB
0.68GB
0.63GB
2.00GB
1.31GB
1.00GB
1.24GB
1.64GB
1.45GB
0.58GB
1.64GB
1.43GB
1.50GB
1.85GB
0.59GB
1.43GB
1.44GB
1.23GB
1.65GB
1.43GB
1.95GB
0.73GB
1.85GB
1.78GB
2.88GB
1.84GB
1.64GB
1.64GB
1.84GB
0.68GB
1.21GB
1.31GB
0.59GB
0.68GB
0.68GB
1.37GB
1.31GB
0.54GB
0.59GB
2.70GB
2.50GB
2.50GB
0.75GB
0.49GB
0.49GB
0.49GB
0.44GB
0.54GB
0.58GB
0.63GB
1.45GB
0.74GB
2.28GB
0.60GB
0.63GB
1.74GB
2.00GB
1.30GB
1815.94GB in Total.