آموزش کامل کپی خور کردن PS4 تا ورژن 5.05 و 5.07 + ورژن 5.55

style

{خدمات کپی خور PS4 دیگر ارائه نخواهد شد}

باتوجه به بی احترامی های بسیار و رفتار های ناشایست دریافت شده در پیغام های اخیر، کپی خور دیگر ارائه نخواهد شد. هدف خدمت رسانی است نه داستان های مختلف… . به عنوان اولین کپی خور فارسی و بدون هیچ گونه مشکل (خاموشی، بریک، پرش سیو و…) ارائه شده به کاربران دریافت رفتار هایی مانند: "توقعات بی جا، تهدید به مرگ، درخواست مال مفت و رایگان، برخورد کردن مانند نوکر شخصی و خانوادگی، فحش ناموس و …" سزای تلاش های چند ماهه ی ما در جهت ارائه ی کپی خور بدون مشکل و کار تک با کیفیت تضمینی برای همکاران و کاربران نیست.

خداوند را شاکریم تعداد بسیار زیادی از همکاران و مشتریان خوب ما توانستند، کپی خوری بی نقص و بدون مشکل را تجربه نمایند و مشکلاتی نظیر خاموشی یا پرش سیو را که در روش های دیگر تجربه کرده بودند با کپی خور ما حل و رفع نمایند. کلیه ی خریداران ما همچنان می توانند با استفاده از لینک های آموزش ارائه شده به آن ها و رمز عبور صفحات آموزش نسبت به استفاده کپی خور خود اقدام کنند. چنانچه در آینده بروزرسانی ای منتشر شود می توانند از آن ها نیز استفاده نمایند. مشتریانی که در مرحله ی واریز و تکمیل سفارش خود هستند نیز می توانند نسبت به خرید اقدام کنند. خدماتی به سایر عزیزان ارائه نخواهد شد.

با آرزوی موفقیت برای تمامی عزیزان